Discovered Supernova in NGC 2273B

Discoverde Supernova in NGC 2273B

The Supernovae is been discovered the night of 20/08/2011 by Alessandro Dimai, Italian Supernovae Search Project, the magnitudes was 15.4.

The immage is taken by Col Druscie Observatory with telescope celestron C11.

PSN J06463985+6021028   2011 08 20.1208*  06 46 39.85 +60 21
02.8  15.6 U   60E  36N  N2273B    9 0

Ten wpis został opublikowany w kategorii Senza categoria. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.