Discovered Supernova in UGC 12179

Discovered Supernova in UGC 12179!

Next discovered by Montarrenti Astronomical Observatory, and one of the first discovered of SN by ISSP, Italian Supernovae Search Project.

Immage taken the night of 24/08/2011 By Simone Leonini with catadrioptic telescope 53cm diameter.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Senza categoria. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.