Supernova in NGC 459

Supernova in NGC 459 discovered 2011/08/26.080 by Fabrizio Ciabattari and E. Mazzoni Osservatorio astronomico Monte Agliale Lucca, telescope Newton 20″.

 

 

 

 

 

 

 

 

PSN J01180780+1733298   2011 08 26.08  *  01 18 07.80 +17 33 29.8  18.2 U    6W  15S  N459      9 4

Ten wpis został opublikowany w kategorii Senza categoria. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.