Discovery Supernova by ISSP in PGC 58009

PSN J16234592+0947123 (A.R. 16 23 45.92, Dec. +09 47 12.3), discovered 16th on July 2012 in galaxy pgc 58009 (offset 12E 5S), magnitude 17.4.

 

PSN scoperta da F. Ciabattari ed E. Mazzoni by telescope Newton 50cm Astronomical observatory Monte Agliale (Lucca).

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Senza categoria. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.