Zgłoszenie obserwacji

Orciatico di Lajatico zgłoszeniowy.

Dane geograficzne

Lat: 43,43531

Log: 10,72385

S.L.M 500 metrów.

Obserwacje astronomiczne  dla celów fotograficznych i turystycznych są płatne, bezpłatne są tylko i wyłącznie obserwacje przeprowadzane do celów dydaktycznych i naukowych. Zgłoszenie obserwacji może być złożone przez uniwersytety, wydziały oraz instytuty naukowe. Stowarzyszenia amatorów astronomii mogą złożyć formularz zgłoszeniowy o przeprowadzenie obserwacji tylko i wyłącznie jeśli współpracują z  uczelnią lub jeśli swoje obserwacje udostępnią w publikacji naukowej.  Dla tych Państwa, którzy chcą wynająć teleskop dla celów wyłącznie fotograficznych i estetycznych  zapraszamy do odwiedzenia strony „Wakacje z astronomią”. Obserwacje Aby uzyskać możliwość  używania teleskopu do celów naukowych należy wypełnić formularz  zgłoszenia obserwacji, w którym zamieszczono m. in informacje dotyczące dyspozycyjności teleskopów, czasu, kiedy sprzęt będzie przekazany do obserwacji, wyboru teleskopu, filtrów, piorytetowości obserwacji oraz liczby nocy obserwacyjnych. W dalszej części formularza w przypadku dokonania wyboru teleskopu i czasu obserwacji będzie zapytanie: czy pracownik obserwatorium musi dokonać redukcji danych, bowiem w tym przypadku potrzebny jest czas na dostarczenie rezultatów. Jeśli natomiast astronom zgłasza prośbę o obserwacje bez redukcji danych, wówczas Obserwatorium udziela hasło i login do innej strony internetowej, gdzie zamieszczone są wszystkie obserwacje bez redukcji danych. W sytuacji niepogody lub problemów ze sprzętem dołożymy starań, aby przekazać Państwu do dyspozycji inną noc obserwacyjną. Obserwatorium Astronomiczne Montecatini val di Cecina daje również możliwość  przyjęcia części nocy obserwacyjnych przez jedną osobę, tylko i wyłącznie po wcześniejszym złożeniu zgłoszenia obserwacji i poinformowaniu o swoim zamiarze obserwacji pracowników obserwatorium. Ponadto przypominamy, że istnieje  możliwość wynajęcia pokoi w pobliskim gospodarstwie agroturystycznym Palareta.   Kontrol Dla tych astronomów, którzy chcą mieć pod kontrolą obserwacje, ale nie mogą przybyć do obserwatorium w trakcie trwania nocy obserwacyjnych, istnieje możliwość złożenia prośby o udzielenie zdalnej kontroli teleskopu. Razem z pracownikami obserwatorium możemy udzielić login i hasło do interfejsu PC teleskopu oraz  sprzęt PC, aparat CCD. Warunki pogodowe do obserwacji są zgłaszane w następujący sposób: Obserwatorium mieści się na szczycie wysokiego wzgórza ok. 600 metrów, gdzie zwykle wilgotność jest niska i każdy teleskop może pracować bez żadnych problemów. Tak czy inaczej jeśli wilgotność dochodzi do ok. 75%, czynności z teleskopem należy wykonywać z ostrożnością i dosyć często sprawdzać wilgotność.  W przypadku przekroczenia wilgotności 75% zwierciadło teleskopu musi być zamknięte, szczególnie w sytacji otwartej tuby teleskopu. Większe teleskopy jak 40cm i 50 cm muszą być przykryte. Jeśli wilgotność jest ok. 80 % nie można wykonywać żadnych obserwacji! Limit wiatru W przypadku witru powyżej 40 km na godzinę kopuły i domki z otwieranym dachem muszą być zamknięte. Pogoda lokalna Warunki pogodowe w których znajduje się obserwatorium są na ogół bardzo dobre. Suchy  klimat w lecie i zimny, suchy w zimie z niewielkim prawdopodobieństwem opadów śniegu. Przypominamy o odpowiednio ciepłym ubraniu podczas nocy obserwacyjnych z powodu obniżającej się temperatury w godzinach nocnych. Tylko pokój kontrolny posiada ogrzewanie. Bezpieczeństwo Pokój kontrolny wyposażony jest w skrzynkę apteczną. Szybkość wiatru (Km/h) Wartość >40 Dome musza być zamnknięte wszystkie teleskopy.

Title of the proposal
Select the objects class

Principal Investigator

(All fields are required in this section)

Name
Insitute
Email
Address
Postal Code
Fax n.
City
Country

Co-investigators

Enter name, institutions of co-investigators

Observing equipment

Select the instrument
Filter
Spectroscopy

Run informations

(All fields are required in this section)

Enter the requested number of nights
Does the Moon disturb?
Service Mode?
Special Requirements
Observing Period Restriction and Preferences

Other informations

Proposal Category (Long Term Program, Short Term Program, Target of Opportunity, Teaching
People requesting guestrooms accomodation
Description of the proposed program
Justification of the requested number of nights
Objects list
(1 Object each line)
Insert control code captcha

Możliwość komentowania jest wyłączona.